Adana Patent , 0 322 227 61 00 , Marka Patent Adana , Patent Adana , Adana Marka Patent , Adana Patent Tescil , Patent Tescil Adana , Marka Tescil Adana

Adana Patent

Adana Patent

Adana Patent ofisimizin danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, buluşçunun buluş ürününü sınır süre içinde üretme veya gelir sağlama gibi bir takım tekel hakları kazanmasını sağlar. Bu kazanılan haklar “Patent” ile elde edilir. Buluşu geliştirilen neredeyse tüm ürünler patent koruması dahilindedir.

Geliştirilen bir ürün veya sistemin tüm hakları patent sahibinin olmakla birlikte asıl sahibinden izin alınmadan kullanılamaz. Patent, icat veya buluş sahibine, geliştirdiği buluşun satışını, çoğaltılmasını bir benzerinin üretilmesi gibi sektörde ayrıcalıklar sunan resmi belge aynı zamanda unvandır.

Her çeşit üretim usulleri, patent koruması kapsamı içindedir. Patent kanununun amacı; buluş geliştirmeyi, yenilikler ile yaratıcı fikri uygulamalarına teşvikte bulunmak açısından gerekli korumayı ve geliştirmeleri ile üretilen teknik alternatiflerin sanayide kullanılmasını sağlamaktır. Temin edilen patentler ile bunların sanayide kullanılması ile teknik, maddi ve sosyal gelişme kaydedilmesi sağlanır. Sanayi sektöründe gelişmiş uluslarda verilen patentlerin sayı olarak fazla olması bu düşüncenin doğru olduğunu kanıtlar niteliğindedir.

Buluşların tescili ile; patent veya faydalı model şeklinde 2’ye ayrılmaktadır. Patent tescili açısından buluşun yönteminin diğer kişiler tarafından bilinmemesi ve Dünya genelinde yenilik kıstasını taşıması şarttır. Teknik ile yenilik açısından araştırmaya tabi olurlar. Koruma süresi ise, her sene yenilenmesi şartı ile 20 senedir.

Faydalı model açısından buluşun yöntemin bilinen durumu sıyrılması özelliği aranılmaz lakin Dünya çapında yenilik kıstası taşıması şarttır. Yenilik açısından araştırmaya tabi olurlar. Koruma süresi ise, her sene yenilenmesi şartı ile 10 yıldır. Buluş ile icadın görsel şekli önemliyse bu hususta Tasarım Tescili yapılmasında da fayda bulunmaktadır. Adana Patent merkez ofisimiz Adana başta olmak üzere tüm iller de hizmet vermektedir.