Adana Patent , 0 322 227 61 00 , Marka Patent Adana , Patent Adana , Adana Marka Patent , Adana Patent Tescil , Patent Tescil Adana , Marka Tescil Adana

Tasarım Tescil Hakları

patent tescil hakları,adana patent

patent tescil hakları,adana patent

Adana Patent

Tasarım Tescil Hakları

Tasarım tescilinin sagladıgı haklar aşagıdaki gibidir.

  • Kendisine düşen pay üzerinde karar alabilir.
  • Payın üçüncü kişiye devredilmesi halinde diğer pay sahiplerinin hakkı vardır.
  • Tasarımın kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans verilmesi, hak sahiplerinin tamamının karar vermesi ile mümkündür.
  • Birlikte yapılan tasarım başvurusu veya tasarımdan doğan hakların herhangi bir şekilde tecavüze uğraması halinde, üçüncü kişilere karşı hukuk veya ceza davası açabilir.